Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ośrodek Badawczy Facta Ficta informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Badawczy Facta Ficta z siedzibą: ul. Opoczyńska 39/9, 54-034 Wrocław, tel. +48 570 228 299.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, ul. Opoczyńska 39/9, 54-034 Wrocław, poprzez email: contact@factaficta.org lub telefonicznie pod numerem telefonu: 570 228 299. Pod podanym numerem oraz adresem email można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Badawczym Facta Ficta odbywa się w celu realizacji kwestii ustawowych i statutowych.
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa, zaś w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Wystarczy napisać na adres:  contact@factaficta.org  . Informujemy ponadto, że Państwa  dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta nie służą celom komercyjnym.