Logo serii monograficznej

Seria monograficzna Ośrodka Badawczego Facta Ficta jest odpowiedzią na potrzebę wydawania monografii naukowych w otwartym dostępie, poświęconych problematyce istotnej z punktu widzenia priorytetów badawczych Ośrodka.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych projektów wydawniczych fundacji, seria monograficzna dystrybuowane jest za darmo w wersji elektronicznej w multiformacie – i udostępniana czytelnikom w ramach licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy.

Anna N. Wilk, Od zabobonu do fikcji literackiej: postać wiedźmy we współczesnym horrorze rosyjskim (1990-2012)

anna_wilk_okladka_front „Badanie literatury popularnej ma dość długą tradycję, a droga, po której zmierzali badacze, jest dość wyboista. Spory o metodologię są wciąż aktualne. […] Tym bardziej cieszy więc opracowanie Anny N. Wilk, która unika […] tego, co zwykle zarzucano badaczom literatury fantasy, a więc zbyt daleko idących interpretacji, nobilitowania banału, poszukiwania głębinowych znaczeń w najbardziej płytkich tekstach […]. Wilk stawia sobie za zadanie przeprowadzenie analizy funkcjonowania konkretnego wątku, postaci wiedźmy w rosyjskiej fantastyce grozy, w szczególności zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ludowe wyobrażenie czarownicy oddziałuje na kształt współczesnej rosyjskiej fantastyki grozy. […] Autorka wykazuje się dociekliwością i świadomością badawczą […], świetną umiejętnością rozpoznawania we współczesnych kreacjach czarownicy jej „poprzedniczek”, funkcjonujących w tekstach ludowych. […] Doskonale rozpoznaje i wskazuje […] ich źródła w wierzeniach ludowych, a także […] wpływy konwencji zagranicznej literatury grozy”.

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UO Katarzyny Łeńskiej-Bąk

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

MONOGRAFIE OŚRODKA
TOM 2

Recenzent: dr hab. prof. UO Katarzyna Łeńska-Bąk

Wyd. I
Wrocław 2021
ISBN: 978-83-955581-3-9
ss. 290


Ksenia Olkusz,
Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec spraw „nie z tego świata”

materializm-kontra-ezoteryka 21558861_856352501189062_1504250825991484924_nKsenia Olkusz jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem, krytykiem i teoretykiem literatury. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Krakowie i redaktor prowadzącej serii wydawniczej „Perspektywy Ponowoczesności”. Od 2016 roku kieruje pismem naukowym „Facta Ficta Journal”, niezależnie pełniąc też funkcję redaktor merytorycznej czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica”. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą i kulturą popularną, w tym szczególnie fantastyką grozy, horrorem i kryminałem, oraz transfikcjonalnością i transmedialnością. Naukowo zajmuje się także utopiami i dystopiami w literaturze, serialach, filmach i grach wideo. Oprócz niniejszej książki jest także autorką przygotowywanej do wznowienia monografii Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy (2010), redaktorką czterech monografii zbiorowych: Zombie w kulturze (2016), Światy grozy (2016), More After More. Es­says Commemorating Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (2016), 50 twarzy popkultury (2017), a także autorką ponad stu artykułów naukowych publikowanych między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Przeglądu Orientalistycznego”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Przeglądu Humanistycznego”, „FA-artu”, „Acta Philologica”, „Studia Slavica”, „Orbis Linguarum”, „Literatury Ludowej” czy „Literatury i Kultury Popularnej”. Kontakt: ksenia.olkusz@factaficta.org

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

MONOGRAFIE OŚRODKA
TOM 1

Recenzje:
prof. dr hab. Władysław Hendzel
dr hab. Bożena Olszewska

Wyd. II rozszerzone
Kraków 2017
ISBN: 978-83-942923-9-3
ss. 442