Bieżąca lista publikacji badaczy afiliowanych przy Ośrodku Badawczym Facta Ficta aktualizowana jest w serwisie Academia.edu, promującym otwarty dostęp do publikacji naukowych.

Niezależnie od tego Ośrodek Badawczy Facta Ficta jest inicjatorem projektów wydawniczych realizowanych we współpracy z czasopismami naukowymi, a także własnych w postaci rozwijanego kwartalnika popularnonaukowo-artystycznego „Creatio Fantastica”, serii wydawniczej „Perspektywy Ponowoczesności”, a także planowanego pisma naukowego „Facta Ficta”.

Jeżeli są Państwo redaktorami czasopisma naukowego i chcieliby zrealizować wspólnie projekt numeru monograficznego, prosimy o kontakt.