„Perspektywy Ponowoczesności”

FF Logo Perspektyw ponowoczesności

Seria „Perspektywy Ponowoczesności”, wydawana od 2016 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, pow­stała z myślą o potrzebie dopełnienia krajobrazu pols­kiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI wieku.

Jako jedne z nielicznych pozycji na polskim rynku publikacji naukowych, książki w serii dystrybuowane są za darmo w wersji elektronicznej w multiformacie – i udostępniane czytelnikom w ramach licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy.

Redaktor naukowy serii: Ksenia Olkusz

Najnowszy tom: Wykluczenia

Wykluczenia Opis: Problematyka związana z wykluczeniem i wykluczeniami jest jedną ze sztandarowych kwestii podejmowanych w dzisiejszych dyskusjach politycznych, filozoficznych i naukowych […]. Szczególną rangę zyskała ona w myśli postmodernistycznej i postpostmodernistycznej. Niezależnie od tego, zagadnienia wykluczenia, obcości, inności, nienormalności, nieprzystosowania itp. pojawiały się
w obszarze humanistyki, nauk społecznych i filozofii we wszystkich liczących się paradygmatach przełomu XX i XXI wieku. Dobrze się więc stało, że na gruncie polskim rozpoczęto systematyczną refleksję nad tym dyskursem i dyskursami […]. Teksty z tomu Wykluczenia z ogromnym rozmachem pokazują wszelkie przejawy wykluczenia ludzi we współczesnym świecie. Tak szerokie zakreślenie pola obserwacji, jakie występuje w tym zbiorze, stanowi […] ważny jego atut. Poszczególni autorzy konceptualizują pola badawcze, które następnie mogą stać się przedmiotem pogłębionych studiów nad problematyką wykluczenia.

— z recenzji prof. Andrzeja Radomskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 3

Redakcja naukowa:
dr hab. Joanna Hańderek
mgr Natalia Kućma

Recenzje:
prof. dr hab. Piotr Mróz
dr hab. Andrzej Radomski

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN:  978-83-942923-5-5
ss. 342

Tom 2: Światy grozy

Światy grozy Opis: Tom monograficzny „Światy grozy” jest pierwszą z kilku książek o tej tematyce planowanych w ramach serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy tu nad rozmaitymi aspektami grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Cel ten może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy nie ograniczy się introspekcji do treści już rozpoznanych naukowo czy postulowanych często w polskiej myśli badawczej (zwłaszcza w zakresie filologii słowiańskich) chęci izolowania się od osiągnięć i rezultatów pracy autorów zachodnich. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Problematyka grozy proponowana przez autorów rozdziałów w monografii „Światy grozy” stanowi próbę wyjścia poza tradycyjne ujęcia, dowodząc konieczności wieloparametrowe-go interpretowania i postrzegania omawianej konwencji. Egzemplifikują to zarówno teksty teoretyczne, jak i te o nachyleniu filozoficznym, również takie, których autorzy podjęli tematykę reinterpretacji figur grozy, czy też te wpisujące się w dyskurs ekonomiczny i paradygmat neoliberalny.

— z wprowadzenia Kseni Olkusz

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 2

Redaktor naukowy: dr Ksenia Olkusz

Recenzent: dr hab. Jarosław Fazan

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2016
ISBN: 978-83-942923-0-0
ss. 360

Tom 1: Zombie w kulturze

Zombie w kulturze Opis: Monografia Zombie w kulturze pod redakcją Kseni Olkusz jest pierwszą w Polsce próbą syntetycznego opracowania filozoficznych i antropologiczno-kulturowych kontekstów związanych z funkcjonowaniem narracji „zombie-centrycznych” w ponowoczesności. Książka ta jest zarazem pierwszym tomem serii monografii naukowych „Perspektywy Ponowoczesności”, mającej w założeniu wydającego ją Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Krakowie wzbogacać krajobraz polskiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze z zakresu filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI stulecia.

Niezmiernie cieszy mnie pojawienie się pierwszej w Polsce monografii poświęconej figurze zombie. Na Zachodzie tego typu wydawnictwa obecne są już od pewnego czasu, by wymienić choćby „The Undead and Philosophy. Chicken Soup for the Souless” pod redakcją Richarda Greene’a oraz K. Silema Mohammada. Przyznam, że tego typu wydawnictwa bardzo brakowało mi na polskim gruncie badawczym, ale się doczekałem. To ważny głos, który oddany zostaje milczącym zombie – niemym nie tylko z racji swojej natury, ale także dlatego, że w murach uniwersytetów i szkół rzadko traktuje się popkulturę, a szczególnie takie jej przejawy jak zombie, jako interesujący materiał badawczy. Jak się jednak okazuje, żywe trupy są interesujące pod względem naukowym i – o ironio – bardzo wiele mogą nam powiedzieć o naszej kulturze i nas samych. Oczywiście artykuły zawarte w tomie różnią się pod wieloma względami, ale liczy się różnorodność spojrzeń, która pokazuje jak złożonym motywem stały się zombie w ostatnich kilku dekadach. Jest tu kilka znakomitych i wyróżniających się tekstów, do których chętnie będę wracał.

— z recenzji naukowej dr. Mikołaja Marceli (Uniwersytet Śląski)

Pobierz/wyświetl .PDF
Pobierz/wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 1

Redaktor naukowy: dr Ksenia Olkusz

Recenzent: dr Mikołaj Marcela

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2015
ISBN: 978-83-942923-1-7
ss. 300

W planach wydawniczych

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI, TOM IV: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz  (postęp: 100%)
PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI, TOM V: Światy poza światem , red. Krzysztof M. Maj, Ksenia Olkusz  (postęp: 90%)
PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI, TOM VI: Dyskursy gier wideo, red. Krzysztof M. Maj, Michał Kłosiński (60%)
PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI, TOM VII: Topografie podróży, red. Anita Całek (35%)

Wytyczne edytorskie dla autorów

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu formatowania tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem przypisów oraz bibliografii, a także informacje na temat sposobu licencjonowania tekstów i ich publikacji znajdują się pod tym linkiem.

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s