Sprawozdania

Ośrodek Badawczy Facta Ficta, jako fundacja non-profit o profilu akademickim, odpowiada przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składając przed ministrem rokroczne sprawozdania merytoryczne z działalności. Niezależnie, na stronie Ośrodka publikowane jest też co roku pełne sprawozdanie finansowe.

2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (.pdf)
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 (.pdf)

Reklamy