Ośrodek Badawczy Facta Ficta, jako fundacja non-profit o profilu akademickim, odpowiada przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składając przed ministrem rokroczne sprawozdania merytoryczne z działalności. Niezależnie, na stronie Ośrodka publikowane jest też co roku pełne sprawozdanie finansowe.

2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (.pdf)
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 (.pdf)

2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (.pdf)