Od początku funkcjonowania Ośrodka Badawczego Facta Ficta, organizowanym konferencjom i wydarzeniom towarzyszą wzmianki w prasie codziennej czy portalach tematycznych. Choć obecność mediów na konferencjach naukowych nie należy do najczęstszych, z punktu widzenia Ośrodka i wspieranego przezeń ruchu otwartej nauki jest niezmiernie istotna. Poniżej publikujemy uporządkowany chronologicznie wybór relacji prasowych, czasopiśmiennych i sieciowych z dotychczasowych wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez Ośrodek.

2016

20 sierpnia – Krzysztof M. Maj, Fictional Maps Conference Report, „Foundation: The International Review Of Science Fiction” 2016, nr 124, ss. 102-104.

17 kwietnia – Krzysztof Biliński, Misterium grozy, wydanie XXI: relacja z 2. edycji konferencji Światy grozy (41,29-1,01,00)

31 marca  ― Krzysztof Biliński, Misterium Grozy, wydanie XX: wywiad z Ksenią Olkusz wokół książki Zombie w kulturze i 2. edycji konferencji Światy grozy

3 marca ― Krakowscy badacze z Facta Ficta wydali monografię o… żywych trupachFunerabilia.pl

1 marca ― O utopiach i dystopiach w 500. rocznicę wydania dzieła More’a, w: Nauka w Polsce (PAP)

30 stycznia ― dr Marcin Niemojewski, Mapa wyobraźni — relacja, w: Elendilion.pl

2015

12 czerwca ― 100. rocznica śmierci Jerzego Żuławskiego, w: Dębica.pl

20 maja ― Żuławski w Dębicy, w: ZiemiaDębicka.pl

29 kwietnia ― Alicya Rivard, Zombie w kulturze – konferencja naukowa, w: Polska groza

22 kwietnia ― W Katowicach będą rozmawiać o… zombie, w: MMSilesia.pl

16 lutego ― Ksenia Olkusz, Zombie w sam raz na ciężkie czasy, rozm. przepr. Łukasz Grzymalski, w: „Dziennik Polski” 2015, nr 38 (luty), s. B2

15 lutego ― Piotr Borowiec, Konferencja Światy grozy – bardzo subiektywne uwagi, w: Polska groza

21 lutego ― Szymon Cieśliński, Nawiedzony podcast #17w: Nekropolitan