Ośrodek Badawczy Facta Ficta współpracuje w zakresie publikacji artykułów pokonferencyjnych z redakcjami wielu czasopism, wybierając zarówno punktowane tytuły z list B i C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i pisma niepunktowane, lecz udostępniające artykuły w otwartym dostępie. W obydwu przypadkach priorytetem pozostaje zwartość tematyczna numeru oraz, jak w przypadku wszystkich publikacji Ośrodka, dwustopniowy proces recenzencki.

Spis publikacji za lata: 2014 · 2015 · W przygotowaniu

Publikacje w roku 2014

Wielogłos 2014

Nowe i stare światy. Utopie i dystopie w filozofii i literaturze


Spis artykułów:

Andrzej Dróżdż, Hytlodeusz w bibliotece infotopii
Mariusz Maciej Leś, Sieciowa ekstropia. Wprowadzenie
Krzysztof M. Maj, Utopia, czyli tam i z powrotem. O założeniach światotwórczych narracji eu- i dystopijnych
Justyna A. Kowalik, Senatulus sive Gynajkosynedrion – utopia, inversus mundi, satyra na współczesność? Poglądy Erazma z Rotterdamu na rządy kobiet
Andrzej Juszczyk, Transhumanistyczna utopia w kulturze popularnej – przypadek Kraftwerk
Szymon Piotr Kukulak, Błąd pomiaru przesunięcia ku czerwieni. Polityczne i niepolityczne korzenie utopijności w twórczości fantastyczno-naukowej Stanisława Lema
Anna Kowalcze-Pawlik, Bacon, Shakespeare i utopia sprawiedliwości
Michał Kłosiński, Utopijność modeli wymian symbolicznych

Spis treści · Cały numer

WIELOGŁOS nr 3 (21) 2014
Redakcja gościnna:
Krzysztof M. Maj
Punkty MNiSW: 7

Utopie i dystopie


Spis artykułów:

Magdalena Górecka, Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii
Jan Miklas-Frankowski, Góry Parnasu Czesława Miłosza jako próba gnostyckiej dystopii
Bartosz Wójcik, Dialektyka utopii
Mateusz Zimnoch, Narracje faktograficzne w światach dystopijnych

Spis treści · Cały numer

ESTETYKA I KRYTYKA
nr 3 (21) 2014

Redakcja: Dominika Czakon, Natalia Anna Michna
Punkty MNiSW: 5

Publikacje w roku 2015

CF Utopie i dystopie

Światy utopii i dystopii


Spis artykułów:

Matthew E. Gladden, Utopias and Dystopias as Cybernetic Information Systems. Envisioning the Posthuman Neuropolity
Wojciech Lewandowski, Nowy człowiek, zamaskowany niszczyciel. Wizja zagłady dystopijnego państwa w powieści graficznej „V jak Vendetta” Alana Moore’a i Davida Lloyda

Wywiad:
„W Snowpiercerze pociąg pędzi, a system społeczny stoi” – O utopiach i dystopiach z prof. Ludmiłą Gruszewska-Blaim i prof. Arturem Blaim rozmawiają Ksenia Olkusz i Krzysztof M. Maj

Spis treści · Cały numer

CREATIO FANTASTICA
nr 3 (50) 2015

Redakcja: Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj

W przygotowaniu

„Studia Humanistyczne AGH”: anglojęzyczny numer o utopiach i dystopiach

„Fa-art”: numer o narracjach szpiegowskich

„Śląskie Studia Polonistyczne”: numer o widmach i widmontologii

„Wielogłos”: numer o ksenologii