„Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media”

Logotyp
Czasopismo naukowe „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media”, wydawane od stycznia 2018 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, założone zostało w 2017 roku przez Ksenię Olkusz z zamiarem stworzenia dwujęzycznego czasopisma o profilu narratologiczno-medioznawczym w otwartym dostępie, odzwierciedlającym profil działalności naukowej Ośrodka.

Redaktor naczelną „Facta Ficta Journal” jest Ksenia Olkusz.

Rada naukowa

Gregory Claeys Royal Holloway University of London
Thomas Elsaesser University of Amsterdam, University of Columbia
Fredric Jameson Duke University
Raine Koskimaa University of Jyväskylä
Krystyna Kłosińska University of Silesia
Anna Łebkowska Jagiellonian University
W.J.T. Mitchell University of Chicago
Bernard Perron 
Université de Montréal
Marie-Laure Ryan Independent Researcher
Richard Saint-Gelais Université Laval
Werner Wolf Karl-Franzens-Universität Graz

Wydane przez nas numery

2 (2) 2018
Transmediality

Spis treści
1 (1) 2018
Widmontologie

Spis treści

Publikacja na łamach „Facta Ficta Journal”

Autorzy tekstów naukowych zainteresowani ich publikacją proszeni są o kontakt z redakcją pod adresem email podanym na stronie czasopisma.