Od września 2015 r. Ośrodek jest oficjalnym wydawcą czasopisma „Creatio Fantastica”, założonego w 2005 r. przez Emila Strzeszewskiego jeszcze jako e-zin, jednak od 2012 r. rozwijanego przez obecną prezes zarządu fundacji, dr Ksenię Olkusz, w formule kwartalnika popularnonaukowo-artystycznego. Obecnym celem Ośrodka jako wydawcy jest doprowadzenie do parametryzacji kwartalnika jako pierwszego w Polsce czasopisma publikującego artykuły naukowe poświęcone wyłącznie fantastyce, a równocześnie nierezygnującego z misji krytycznoliterackiej i popularyzatorskiej.

W październiku 2016 r. powołane zostało czasopismo naukowe „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”, publikujące w trybie kwartalnym trzy numery polskie i jeden angielski. W skład rady naukowej czasopisma wchodzą wybitni i słynni badacze reprezentujący kluczowe dla Ośrodka dziedziny humanistyki, jak chociażby Fredric Jameson, Thomas Elsaesser, Gregory Claeys czy Marie-Laure Ryan.

Nasze tytuły

Logotyp Częstotliwość wydawania: kwartalnik
ISSN 2300-2514

Creatio Fantastica

Kwartalnik popularnonaukowo-artystyczny publikujący artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu szeroko pojętej fantastyki, a także recenzje bieżących nowości książkowych, filmowych, growych oraz naukowych i teksty literackie. Obecnym redaktorem naczelnym pisma jest Krzysztof M. Maj. Więcej…

Strona internetowa · Bieżący numer · Kontakt z redakcją

Logotyp Częstotliwość wydawania: kwartalnik

Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media

Kwartalnik naukowy poświęcony teorii literatury, narracji, kultury i nowych mediów, powołany w październiku 2016 roku. W skład redakcji naczelnej wchodzi dr Ksenia Olkusz oraz dr hab. Joanna Hańderek

Strona internetowa · Kontakt z redakcją